Support portal

Businessman typing computer keyboard with pie chart and other in
Cogito, ergo sum
Sokrates
Wyzwanie
Zarządzanie projektami to w Polsce wciąż stosunkowo młoda dziedzina wiedzy. Dla niewtajemniczonych kojarzy się z prostym zestawem powtarzalnych czynności, które należy wykonać w odpowiedniej kolejności. Tak jednak nie jest. Oprócz eksperckiej wiedzy z zakresu choćby komunikacji, budowania zespołów czy kontroli ryzyka, coraz częściej niezbędne okazują się profesjonalne narzędzia. Dzięki nim zarządzanie projektami jest efektywniejsze, łatwiejsze i bardziej przejrzyste. Do takich rozwiązań należy Support portal od ITPolska.

Nasze działania
Support Portal to system do zarządzania projektami. Idealnie sprawdza się w firmach, gdzie trzeba zapanować nad dużą liczbą równoległych zadań realizowanych przez różnych pracowników. Wśród wielu przedsiębiorstw korzystających z systemu jest m.in. firma Atos. Korzystała ona z Support Portalu m.in. do wdrożenia i utrzymania Podkarpackiego systemu e-Administracji Państwowej, projektu wartego 100 ml zł.
Podstawowe funkcjonalności programu to:
– rozbudowany system uprawnień pozwalający na definiowanie wielu ról w projekcie,
– powiadomienia e-mailowe i/lub SMS-owe w zależności od typu zadania,
– ewidencjonowanie roboczogodzin i ich rozliczanie,
– zarządzanie budżetem poszczególnych zadań,
– prowadzenie historii korespondencji na poziomie każdego z zadań.

Twoje korzyści
Z systemem Support Portal zarządzanie projektami staje się łatwe. Dzięki programowi:
– firmy efektywnej dysponują zadaniami i racjonalniej wykorzystują budżety,
– dokumentacja projektowa dostępna jest z dowolnego miejsca z internetem,
– możliwe jest szybkie generowanie wielowymiarowych raportów projektowych.

Zarządzaj projektami zawodowo! Skontaktuj się ITPolska i poznaj szczegóły Support Portalu!